KURUMSAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GYO SEKTÖRÜ PORTFÖY BASIN ODASI İLETİŞİM SSS
 
Kurumsal
Yönetim Kurulu'nun Mesajı

Değerli Ortaklarımız,

2012 yılının sonu itibarıyla  global ekonominin halen sağlam bir zemine oturmadığı görülmektedir. Euro bölgesi’nde birçok ülkenin yüksek kamu borcunu çevirmekte ve ekonomik büyümeyi yeniden sağlamakta zorlanması, global piyasalarda sıklıkla dalgalanmalara yol açmaktadır.

Türkiye ise 2012 yılında “yumuşak iniş” hedefini başarıyla tamamlamıştır. Türkiye ekonomisinde, politika yapıcıların iç talebi kontrol amacıyla aldıkları tedbirlerin gecikmeli etkileriyle, 2012 yılının ilk üç çeyreğinde iç ve dış talep arasında dengelenme yaşanmış, tüketim ve yatırım harcamaları zayıf bir görünüm sergilemiştir. Diğer taraftan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Kasım ayında Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu bb+’dan yatırım yapılabilir seviye olan bbb-’ye yükseltmiş, 18 yıl aradan sonra ilk defa bir kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye’nin kredi notunu ‘yatırım yapılabilir’ seviyeye çıkarmıştır.

Yukarıda değinilen önlemler sebebiyle; ekonomideki yavaşlama, ticari gayrimenkul sektörü üzerinde de sınırlayıcı etki yapmıştır, AVM yatırımları yavaşlamıştır.  AVM kiralanabilir alan büyüklüğü 2012 yılında açılan 16 yeni AVM’deki 600 bin m²’lik kiralanabilir alan ile birlikte yaklaşık 8,16 milyon m²’ye ulaşmıştır. 2012 sonunda Türkiye genelinde bin kişi başına kiralanabilir alan ortalaması ise 108 m² olmuştur. 2013 yılında ise 0,9 milyon m² kiralanabilir alana sahip yeni arz olması beklenmektedir.

Merkez Müteahhitlik A.Ş. için 2012, sektördeki konumunu güçlendiren, verimli ve karlı bir yıl olmuştur. Ayrıca, şirketimiz geçtiğimiz yıl, tüm ortaklarımızın mutabakatı ile atılım niteliğinde bir karar alarak, Gayrimenkul Yatrım Ortaklığı’na (GYO) dönüşüm ve  Halka Arz için çalışmaları başlatmıştır. Sürecin ilk etabı olan GYO’ya dönüşüm için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru sonucunda gerekli izinler sağlanmış ve konu onayına sunulmak üzere Genel Kurul’umuzun gündemine alınmıştır.

Şirketimizin yatırım döneminden kaynaklanan kredi ve leasing borçlarının geri ödemeleri 2012 yılında tamamlanmıştır. Borç yükünün ortadan kalkmasıyla daha yüksek karlılık, başarılı mali performansın doğal sonucu olmuştur. Bu sonuca ulaşılmasında; Şirketimizin nakit pozisyonunun, yüksek getiri ile beraber her türlü finansal riskler en aza indirgenecek şekilde yönetilmesi, kira gelirlerinin tam ve düzenli olarak tahsili açısından kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmeyen kiracılar aleyhine yasal süresi içinde gerekli hukuki işlemlerin yapılmasının katkısı büyüktür.

2013 yılında Türkiye ekonomisinde kademeli olarak bir toparlanmanın olacağı, ekonominin %4 oranında büyüme kaydedeceği öngörülmektedir. Piyasamızda, sektörün 2013 yılında kayda değer olumsuz etkilere maruz kalacağına dair bir beklenti yoktur. Merkez Müteahhitlik A.Ş.’nin perspektifi, kârlı ve güçlü mali yapısı kadar kurumsallığı ve etik değerleriyle desteklenmiş şirket kimliğiyle, ülkemizin ve sektörümüzün geleceğinde söz sahibi ve lider kurumlardan biri olarak varlığını sürdürmektedir. Şirketimizin sermaye piyasalarına açılmasının hem kurumsallaşma sürecimize hem de Panora’nın değerinin istikrarlı olarak artması hedefimize son derece olumlu hizmet edeceği görüşünün tüm ortaklarımızca paylaşıldığına inanıyoruz.

 Şirketimizi ileriye taşıyacak kararlı ve özverili çalışmalarımızı, tüm paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmak üzerine kurguladığımız çalışma modelimiz doğrultusunda yürüteceğiz. Bizlere güvenen, bu yolda bizimle yürüyen, tüm değerli ortaklarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

 

                                                                                         Saygılarımızla

Yönetim Kurulu

 

 
KURUMSAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GYO SEKTÖRÜ PORTFÖY BASIN ODASI İLETİŞİM SSS
Turan Güneş Bulvarı No:182/1 Or-An - Ankara / Türkiye +90 (312) 490 58 56 info@panoragyo.com
Çözüm Ofisi Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.Tarafından Geliştirilmiştir. website statistics