GYO Sektörü

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO'lar), gayrimenkullere ve gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumlarıdır.

 

GYO'lar belirli bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla süreli, belirli alanlarda yatırım yapmak amacıyla ya da amaçlarında bir sınırlama olmaksızın süreli ve ya süresiz olarak kurulabilirler.

 

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, ani usulde kurulabildikleri gibi mevcut ortaklıkların esas sözleşmelerini Kanun ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak değiştirmek suretiyle de gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesi mümkündür.

 

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, sektörde genel olarak yaşanan likidite sorununa çözüm sunmalarının yanı sıra, bireysel ve kurumsal yatırımcılara ait tasarrufları ortak bir havuzda toplayarak, büyük çaplı projelerin devamlılığına da imkân tanır.  Sektörün gelişimi açısından önemli bir yere sahip olan GYO’lar, bir nevi geleceğini de şekillendirir.

 

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları temelde, gayrimenkul yatırım ve gelişim potansiyelini artırma amacı güderler. Bu açıdan, geliri yüksek gayrimenkullere ve projelere yatırım yapmak birincil amaçlarını oluşturur. Bunun yanı sıra, portföylerinde yer alan gayrimenkullerden kira geliri elde etmek ve gayrimenkul alım satım kazançları elde etmek de bu ortaklıkların hedefleri arasında yer alır.

 

Konut ihtiyacının karşılanması noktasında, devletin konut projelerine verdiği ek teşvik ve primlerin yanı sıra verilen desteğin GYO’ların güvenli olduğu algısını yaratması da yatırım ortaklıklarını daha cazip hale getirmiştir.İnternet sitemizin işletimi sırasında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. Bazı çerezlerin kullanılması bu internet sitesinin size sunulması için teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezlerin kullanımı ise internet sitesi kullanımının analiz edilmesini, sosyal medya özellikleri sunulmasını ve site deneyiminiz bakımından reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Çerez Aydınlatma Metni ’ni incelemenizi rica ederiz.