Yatırımcı İlişkileri

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatlar dikkate alınarak, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi ile kamuya yarar sağlamak için oluşturulmuştur. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Esas Sözleşmesine dayanarak sosyal amaçlara hizmet eden tüzel kişilere ve kamusal fayda gözetilerek gerçek kişilere bağış ve yardımlarda bulunabilir. Yapılacak bağış ve yardımlar yatırımcı haklarının korunması hususu dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun vereceği uygunlukla gerçekleştirilir. Bağış ve yardımlar nakdi veya duruma göre ayni olarak da belirlenebilir. Yönetim Kurulu yapılacak tüm bağış ve yardımlarda, Şirket’in vizyon, misyon ve politikaları ile bağış ve yardım için belirlenmiş bütçesine uygun hareket eder. Bağış ve yardımların miktarı, ilgili mevzuatlar ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlar dikkate alınarak düzenlenir. Yapılan bağış ve yardımların belirlenen sınırlara ulaşması halinde durum Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanır