Yatırımcı İlişkileri

GENEL KURUL BİLGİLERİ


Genel Kurul İç Yönergesi

26 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Çağrı, Gündem ve Vekalet Formu
Genel Kurul Ek Bilgilendirme Dökümanı
Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi


21 Mart 2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Çağrı, Gündem ve Vekalet Formu
Genel Kurul Ek Bilgilendirme Dökümanı
Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi

16 Mart 2019 Tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Çağrı, Gündem ve Vekalet Formu
Genel Kurul Ek Bilgilendirme Dökümanı
Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi


24 Mart 2018 Tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Çağrı, Gündem ve Vekalet Formu
Genel Kurul Ek Bilgilendirme Dökümanı
Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi


5 Mart 2017 Tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Çağrı, Gündem ve Vekalet Formu
Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi


19 Mart 2016 Tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Çağrı, Gündem ve Vekalet Formu
Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi


21 Mart 2015 Tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Çağrı, Gündem ve Vekalet Formu
Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi


22 Mart 2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Çağrı, Gündem ve Vekalet Formu
Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi


31 Mart 2013 Tarihli 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Çağrı, Gündem ve Vekalet Formu
Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi