Yatırımcı İlişkileri

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yatırımcıların menfaatlerinin korunması için açıklanması gereken bilgileri tam , doğru , zamanında ve uygun şekilde açıklamaya azami özen gösterecektir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne mümkün olduğunca bağlı kalınacaktır. Kamunun aydınlatılmasında Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII No:54 sayılı “ Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliğ” ile yayımlanmış ve yayımlanacak diğer Tebliğ, İlke Kararı vs. düzenlemelerine tam olarak uyum sağlayacaktır. Şirketimizde bu görevi yürütmek üzere Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi kurulmuştur. Bu birim yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde açıklanması gereken bilgileri mevzuatın öngördüğü şekil ve süreler içinde açıklayacak , ayrıca daha önce açıklanmış olan bilgiler çerçevesinde yatırımcılar , aracı kurumların analistleri, basın vs. diğer ilgili çevrelerden gelen soruları yazılı olarak yanıtlayacaktır. Şirketimiz tarafından gerektiğinde yeni projelerin tanıtımı veya mevcut projelerimizin ve faaliyetlerimizin son durumu hakkında tanıtım toplantıları yapılacak , bu toplantılarda daha önce kamuya açıklanmamış ve fakat hisse senetlerimizin değerini etkileyebilecek bilgiler kesinlikle açıklanmayacaktır. Bu türden bilgilerin oluşması halinde uygun şekilde kamuya açıklanması için ivedi hareket edilerek zaman kaybına imkan verilmeyecektir.İnternet sitemizin işletimi sırasında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. Bazı çerezlerin kullanılması bu internet sitesinin size sunulması için teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezlerin kullanımı ise internet sitesi kullanımının analiz edilmesini, sosyal medya özellikleri sunulmasını ve site deneyiminiz bakımından reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Çerez Aydınlatma Metni ’ni incelemenizi rica ederiz.