Yatırımcı İlişkileri


ÜCRETLENDİRME VE TAZMİNAT POLİTİKASI


T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği;

Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası;

* Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının şekli ve tutarı, seçimin yapıldığı Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin incelemesine sunulur ve onaylanır. Genel Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmamaktadır.

* Tüm Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Ayrıca,  bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilmektedir.

* Şirketin üst düzey yöneticilerine, piyasadaki güncel ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirketin uzun vadeli hedefleri ve politikaları ile ayrıca söz konusu yöneticilerin Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk ve tecrübe dikkate alınarak ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenecek tutarda ücret ödenir. Üst düzey yöneticilere performansa dayalı ücret ödenemez.

* Şirket çalışanlarının tazminat hakları hakkında özel bir politika oluşturulmamıştır. Tazminat hakları için yalnızca ilgili kanun hükümleri uygulanmaktadır. 

İnternet sitemizin işletimi sırasında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. Bazı çerezlerin kullanılması bu internet sitesinin size sunulması için teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezlerin kullanımı ise internet sitesi kullanımının analiz edilmesini, sosyal medya özellikleri sunulmasını ve site deneyiminiz bakımından reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Çerez Aydınlatma Metni ’ni incelemenizi rica ederiz.